revisa

 

TƏLİMLƏR

Təlimlər online və canlı formada tədris olunur. Təlim materialları standartların hər bir maddəsini praktik izah edəcək şəkildə real keyslər əsasında hazırlanır. Sıfırdan bütün idarəetmə sistemləri real misallar üzərində sadə və fərqli bir formatda tədris olunur. 

Ən əsas fərqimiz beynəlxalq standartların qurulmasında istifadə olunan əsas sənədlər toplusu praktik şəkildə izah olunur və təlim iştirakçılarına təqdim olunur. Təlim iştirakçıları öz biznes və layihələrini sərbəst şəkildə beynəlxalq standartlara uyğun idarə edə bilmək bacarığına sahib olur. Təlim sonrası iştirakçılar 80-dən artıq ölkədə keçərli olan müddətsiz beynəlxalq sertifikatla təltif olunurlar.

ISO 9001:2015 – Keyfiyyət idarəetmə sistemi;
ISO 14001:2015 – Ətraf mühitin idarə olunması sistemi;
ISO 45001:2018 – Əməyin təhlükəsizliyi sistemi;
ISO 10002:2018 – Müştəri məmnuniyyətinin idarə olunması sistemi;
ISO 22000:2018 – Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi;
ISO 31000:2018 – Risklərin idarə olunması sistemi;
ISO 21001:2018 – Təhsil təşkilatları üçün idarəetmə sistemləri;