revisa

KONSALTİNQ

 

ISO 9001:2015 – Keyfiyyət idarəetmə sisteminin qurulması;
ISO 14001:2015 – Ətraf mühitin idarə olunması sisteminin qurulması;
ISO 45001:2018 – Əməyin təhlükəsizliyi sisteminin qurulması;
ISO 10002:2018 – Müştəri məmnuniyyətinin idarə olunması sisteminin qurulması;
ISO 22000:2018 – Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin qurulması;
ISO 31000:2018 – Risklərin idarə olunması sisteminin qurulması
ISO 21001:2018 – Təhsil təşkilatları üçün idarəetmə sisteminin qurulması;

Konsaltinq xidmətinə beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun sənədlərin hazırlanması, işçi heyətə beynəlxalq səviyyəli təlimlərin keçirilməsi, sertifikatlaşdırma dəstəyinin göstərilməsi daxildir.

Referanslar