revisa

Əməyin təhlükəsizliyi sistemi-ISO 45001:2018

Əməyin təhlükəsizliyi sistemi-ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 standartı barədə

Əməyin Təhlükəsizliyi Sistemi (ISO 45001:2018) standartı, iş təhlükəsizliyi və işçi sağlamlığı üçün tətbiq edilən beynəlxalq standartdır. Bu standart, iş təhlükəsizliyi tədbirlərinin effektiv şəkildə idarə olunması və təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması üçün bir çerçivə təyin edir. ISO 45001, əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığı sahəsində risklərin azaldılması, müdafiə olunması və nəzarət altına alınması üçün tətbiq edilən bir sistem quruluşunu təmin etməyə nail olmağa nail olmağı hədəfləyir.

Aşağıda, ISO 45001:2018 standartının əsas prinsipləri və tətbiq sahələri haqqında əsas məlumatları tapa bilərsiniz:

  • Məqsəd: ISO 45001, iş təhlükəsizliyi və işçi sağlamlığı sahəsində risklərin idarə olunması üçün tətbiq olunmağa və təşkilatın əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığına dair bütün tədbirlərini nəzarət altına almağa nail olmağa nail olmağı hədəfləyir.
  • Liderlik və İştirak: Organizasiyanın rəhbərliyi, əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığı üçün öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Həm də əməkdaşlar arasında ictimaiyyətin formalaşdırılması, təhlükəsizliyə olan nailiyyətin bir hissəsi olmalıdır.
  • Planlaşdırma: Organizasiya, riskləri qiymətləndirməli, hədəflər təyin etməli və təhlükəsiz iş mühitinə nail olmaq üçün planlar hazırlamalıdır.
  • Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığı İçin Proses: İş təhlükəsizliyi tədbirləri və tədbirlər, təşkilatın proses və siyahıları ilə əlaqələndirilməlidir
Konsultasiya üçün indi müraciət edin