revisa

ISO22000:2018 Haqqında

ISO 22000, qidalanma təsərrüfatları üçün beynəlxalq bir standartdır. Bu standart, təhrifatın vəziyyətində olan bütün təsərrüfatların təminatını və təminatını artırmağa nail olmağa yardım edir. ISO 22000, qidalanma təsərrüfatlarının yeməklərin təhlükəsiz təminatını təmin etmək, riskləri idarə etmək və ümumi olaraq təhlükəsiz qida təmin etmək üçün müvafiq qaydalara əməl etmək məqsədilə tətbiq olunur.

Bu standart, bir qidalanma təsərrüfatının qida təhlükəsizliyini idarə etməsi üçün bütün əhatə bölgələrini və prosesləri əhatə edir. ISO 22000, təsərrüfatın təhlükəsiz qida təminatı üçün riskləri qiymətləndirmə, izləmə, ölçmə və iyələşmə proseslərini təmin etməsi üçün təlimatlar təqdim edir. Bu standart, təsərrüfatın ürək fəaliyyətlərinin yanı sıra təchizatçıları, hizmet təminatçıları və digər paydaşları da əhatə edir.