revisa

İSO 31000:2018 nədir ?

ISO 31000, risk idarəetmə sistemi üçün beynəlxalq standartdır. Bu standart, bir təşkilatın riskləri proaktiv və sistematik şəkildə idarə etməsini təmin etmək üçün təlimatlar təqdim edir. ISO 31000, müxtəlif sektorlərdə, ölkələrdə və təşkilatlarda risk idarəetmə prinsiplərini və təcrübələrini birləşdirən ümumiləşmiş bir çatıdır.

Bu standart, riskin təhlükəsizlik və təhlükəsizliyin artırılması üçün fırsat kimi görülməsi üçün bir çatı quraraq, təşkilatların məqsədlərinə nail olmalarına kömək edir. ISO 31000, risk idarəetməsi proseslərinin dəzgahını təyin etmək, risklərin qiymətləndirilməsi, izlənməsi və təhlükəsiz idarə olunmasının qarşısının alınması üçün əmrlər təyin etmək məqsədilə istifadə edilir.

Bu standart, təşkilatlara risk idarəetmə prinsipləri və metodu təmin etməklə, onlara operativ effektivlik və uzunmüddətli nailiyyət üçün daha sağlam bir əsas təmin edir.