revisa

Müştəri məmnuniyyətinin idarə olunması -ISO 10001:2018

ISO 10002:2018, müştərilər tərəfindən təqdim edilən şikayətlərin idarə olunması üçün beynəlxalq standartdır. Bu standart, müştəri təcrübəsini artırmağa və müştəri şikayətlərini effektiv şəkildə idarə etməyə nail olmağa kömək edir. İdarə olunan şikayətlər vasitəsilə organizasiyanın keyfiyyət sistemlərini tənzimləməsi və müştəri memnuniyyətini artırması hədəflənir.

ISO 10002:2018 standartı, müştəri şikayətlərini qəbul etmə, müştəri təcrübəsini artırmaq üçün təkliflər göndərmə, şikayətləri həll etmə və müştəri şikayətlərindən öyrənilən məlumatları təhlil etmə üçün təlimatlar təqdim edir. Bu standart, müştəri əlaqələrinin və şikayətlərinin effektiv idarə edilməsini və müştəri memnuniyyətini artırmağa nail olmağa yardım edir.