revisa

Ətraf mühitin idarə olunması sistemi -ISO 14001:2015

İSO14001:2015 haqqında

ISO 14001:2015, beynəlxalq bir standart olaraq çevrə idarəetmə sistemləri üçün təyin edilmişdir. Bu standart, bir təşkilatın çevrə performansını idarə etməsi, inkişaf etdirməsi və təmin etməsi üçün lazım olan çərçivəni təqdim edir. İşte ISO 14001:2015 haqqında əsas məlumatlar:

 1. Məqsəd və Əhatə:

  • Standart, təşkilatların çevrə məsuliyyətlərinə uyğunluğunu təmin etmək üçün bir çərçivə təqdim edir.
  • Sistematik bir yanaşma ilə çevrə təsirini nəzarət altına almağa və azaltmağa nail olmağı hədəfləyir.
 2. Rəhbərlik və İdarə Təminatı:

  • Təşkilat rəhbərliyi, açıq şəkildə çevrə performansına olan taahhütlərini ifadə etməlidir.
  • Çevrə siyasəti yaradılmalı və bu siyasət təşkilat daxilində geniş yayılmalıdır.
 3. Planlaşdırma:

  • Çevrə təsirlərinin müəyyən edilməsi və bu təsirlərin nəzarət altına alınması üçün planlaşma edilməlidir.
  • Risk və fırsatlar qiymətləndirilməlidir, tədbirlər müəyyənləşdirilməlidir və məqsədlər qoyulmalıdır.
  • Dəstək:

   • İnsan resursları, təlim, kommunikasiya və sənəd idarəetmə kimi proseslər, çevrə məqsədlərinə nail olmağa dəstək olacaq şəkildə təşkil edilməlidir.
  • Əməliyyat:

   • Təşkilat, müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olmaq üçün çevrə performansını müntəzəm olaraq nəzarət altında saxlamaq və ölçmək üçün proseslərdən istifadə etməlidir.
  • Performansın Qiymətləndirilməsi:

   • İzləmə, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə prosesləri istifadə edilərək çevrə performansı düzgün şəkildə qiymətləndirilməlidir.
  • İnkişaf:

   • Təşkilat, çevrə performansını sürekli şəkildə inkişaf etdirmək üçün tədbirlər görməlidir
Konsultasiya üçün indi müraciət edin